ÖVERLÅTELSEBESIKTNING

Som köpare är du ansvarig för de eventuella fel som inte upptäckts vid ett husköp.
Därför är det viktigt att anlita en professionell besiktningsman som inte missar något.
 
Vi hjälper dig gärna.

Beställ besiktning

Du är varmt välkommen att beställa en besiktning av oss i samband med din nya bostadsaffär.

Vi står redo att svara på alla frågor som du kan tänkas ha både före och efter besiktningen.

HUSBESIKTNING

När ska du göra en husbesiktning?

Termen husbesiktning används vanligtvis för en överlåtelsebesiktning eller en jordabalksbesiktning. Denna typ av husbesiktning är en grundlig besiktning av ett hus i samband med en försäljning. När du köper ett hus har du undersökningsplikt och en husbesiktning kan göras för att du som köpare ska känna dig trygg. Även en säljare kan se till att en husbesiktning genomförs. Besiktningen utförs av utbildad fackman eftersom privatpersoner sällan har de kunskaper som krävs för att utföra en korrekt besiktning.
En husbesiktning innebär att både säljare och köpare kan känna sig trygga med affären.

  • Anlita en besiktningsman som är godkänd enligt SBR
  • Inget krav att du som köpare måste begära en husbesiktning
  • Bäst att göra en husbesiktning innan du skriver på ett köpekontrakt

Vad är undersökningsplikt?

När du köper en bostad har du som köparen en undersökningsplikt, vilket innebär att du behöver undersöka om det finns fel eller brister med huset. Det rekommenderas att du skaffar professionell hjälp med att undersöka ditt blivande hem eftersom det kan vara svårt att kontrollera det byggnadstekniska samtidigt som du försöker bestämma dig för om bostaden känns rätt för dig. Det kostar pengar att anlita en besiktningsman, men det kan vara en bra investering för att undvika köp av ett hus med brister och fel.

Säljaren kan också anlita en besiktningsman. Observera att om endast säljaren anlitar en besiktningsman har du som köpare inget avtal med personen. Om problem uppstår kan du som köpare inte reklamera besiktningsmannen om det visar sig att besiktningsmannen inte har gjort en noggrann besiktning. Se till att du är med på besiktningen så att du kan ställa frågor samt få tips och råd inför köpet. Som säljare kan du teckna en försäkring i samband med husbesiktningen vilket ger dig ett skydd om fel senare hittas.

Vad ingår i en husbesiktning?

Beroende på vem du anlitar och vilket avtal som du har med besiktningsmannen kan en besiktning innehålla olika saker. En grundlig okulär besiktning är vanligtvis det första steget. Här använder besiktningsmannen syn, lukt samt hörsel för att undersöka huset. Alla tillgängliga konstruktioner såsom väggar, tak, vind och fasader undersöks. Vid en mer grundlig husbesiktning undersöks även riskkonstruktioner och fuktmätningar genomförs. Det är viktigt att alltid noga studera uppdragsavtalet för att se vad som ingår för att undvika eventuella dyrbara missförstånd.

Besiktningsmän undersöker sällan exempelvis avlopp och el och det kan vara värt att anlita en fackman som tittar på dessa installationer. När besiktningen är utförd får du en rapport som innehåller eventuella fel och brister i huset som besiktningsmannen noterat. En del anmärkningar innehåller problem som måste åtgärdas direkt medan andra kräver en grundligare undersökning. Som köpare är det viktigt att du undersöker hur mycket det kostar att åtgärda problemen. Kostsamma fel kan ibland dras av från köpesumman. Du kan dock inte i efterhand begära kompensation för fel som besiktningsmannen har upptäckt.

Förbered husbesiktning

Du kan som säljare förbereda dig inför en husbesiktning genom att se till att det är möjligt för besiktningsmannen att undersöka våtrum. Vind och tak är andra viktiga konstruktioner som ingår i en besiktning så se till att de är tillgängliga. Leta rätt på all dokumentation som du har om huset och glöm inte att inkludera eventuella reparationer, tillbyggnader, tilläggsisolering, ommålning utomhus som har genomförts samt bostadens energiförbrukning. Försök aldrig dölja fel och brister då det lönar sig att vara ärlig vid en husbesiktning.

Beställ Besiktning

Vill ni ha vår hjälp med att utföra en besiktning kan ni beställa en här.
När formuläret är skickat kommer ni inom kort få hjälp av er besiktningsman med alla frågor och funderingar ni kan tänkas ha.


Läs om de två olika nivåerna av en överlåtelsebesiktning:

Nivå 1 är en grundlig okulär besiktning och innehåller bland annat en besiktning av alla tillgängliga utrymmen och synliga ytor, tak och fasader

Nivå 2 innehåller alla moment från nivå 1 samt en utökad besiktning av husets riskkonstruktioner och fuktmätning

Kontakta oss om du är intresserad av en överlåtelsebesiktning eller har frågor kring tjänsten.