BESIKTNING SPANIEN

Allt fler svenskar bosätter sig i Spanien antingen permanent eller på deltid. Vi kan genomföra besiktningar I Spanien i alla typer av byggnader.
Det är minst lika viktigt som när du köper en fastighet här i Sverige.

Glöm inte besiktningen utomlands

I Sverige ser vi det som självklart att besiktiga en fastighet vid köp. Men utomlands är det inte alltid du får samma rekommendationer av mäklare och rådgivare.

Kontakta oss så ser vi till att allt går rätt till vid ditt husköp i Spanien.

VANLIGA FEL OCH BRISTER UTOMLANDS

Erfarenheter från våra besiktningsmän

Fukt

De vanligaste problemen är fukt i konstruktionen som ger mögel och muggig miljö – även i nybyggnation. Ett exempel i nutid är en lägenhet som en av våra medarbetare köpte i nybyggda ”Oasis Beach” där man exploaterat ett cirka 8 hektar stort område med nästan 1 000 lägenheter i så kallad skandinavisk stil. Nu efter 5 år har många lägenheter mögel och där man måste dels sanera redan skadade lägenheter men även underhålla med värme året om.

Våtutrymmen

Badrum och tvättstugor är ett kapitel för sig men de vanligaste problemen är avsaknaden av avstånd mellan klinker- och kakelplattor vilket gör att den obefintliga fogen smular sig och släpper in stora mängder vatten i den icke skyddade konstruktionen bakom stenen.

Rekommendationer för hur brunnar skall byggas in i konstruktionen ligger enligt Spansk standard ungefär på en nivå i klass med byggnation enligt 1960 års Svensk standard. Läckage i brunnar är mer regel än undantag på bottenplan då vattnet rinner ut i bärlaget under huset.

Dricksvatten

Vattenkvaliteten på dricksvattnet är nästan alltid tjänligt men smakar oftast starkt av klor. Är man känslig för främmande ämnen kan vi rekommendera vattentest i olika steg. Vi kan även rekommendera leverantörer av reningsutrustning och installation av densamma vilket brukar vara väldigt uppskattat.
Reningsutrustningen installeras under vasken och leverantören byter filter efter behov till en relativt låg kostnad.

Elinstallationer

Enfasinstallationer är mycket vanligt vilket gör att det räcker med att varmvattenberedaren är igång efter en dusch samtidigt som spisen används, för att säkringen skall lösa ut.
Jordning i kök och badrum finns på många ställen men saknas tyvärr också lika ofta. Att förväxla nollan med jord ser man inte som ett problem utan snarare som en möjlighet att friskt blanda med färgerna på kablaget.

Ventilation

Behovet av ventilation i fastigheter är inget man pratar om i någon större utsträckning och inget man heller projekterar för.
Äldre fastigheter har alltid självdrag vilket ökar problematiken med fukt och mögel.
Även här ger vi rekommendationer om vad man kan göra för att öka komforten i huset.
För de som är allergiker eller är överkänsliga kan det vara svårt att hitta ett hus med sund inneluft. I de flesta fall går det dock hitta kostnadseffektiva lösningar som lindrar eller helt tar bort problemen.

Skadedjur

Ett annat problem är termiter, myror och andra träförstörande insekter som äter upp träkonstruktioner i fastigheterna. Ofta ser man det inte förrän det är för sent och alla trädetaljer måste bytas ut.
I bärande konstruktioner kan man få indikationer på konstiga ljud, oregelbundna vinklar på tak och sättningar i putsen på ytterväggar.


I samband med en besiktning utomlands

utför vi även vissa kontroller vi inte gör i Sverige:

  • Vi utför en fuktmätning i hela fastigheten och där vi finner det relevant.
  • Vi upplyser om det finns tveksamma konstruktioner.
  • Vi kontrollerar eluttag så fas, nolla och jord är korrekt kopplat.
  • Vi informerar om vi anser det lämpligt att undersöka erforderliga tillstånd för de till- och ombyggnader som utförts.
  • Vi ger rekommendationer om eventuella åtgärder samt ungefärlig kostnad.
  • Vi kan bistå med kontakter till välrenommerade Spanska eller Skandinaviska byggfirmor.

Kontakta oss om du är intresserad av en besiktning i Spanien eller har frågor kring tjänsten.