GAMMAMÄTNING

Har ni koll på materialet i husets väggar?
En potentiel källa till radonproblematik kan vara en viss sort av lättbetong, ofta kallad blåbetong. 

Vår gammamätning ger en indikation direkt på plats om ni kan ha förhöjda halter av radon i erat hem.

VAD ÄR VAD?

Blåbetong

Blåbetong är en sorts lättbetong som har fått sitt namn efter den blåsvarta färg som kännetecknar den uranrika alunskiffer som utgör huvudingrediensen. Att använda alunskiffer var förr fördelaktigt då skiffern är rik på kol och kunde användas som bränsle vid bränning av den kalk som ingår i lättbetong. Själva produkten är också matt blå till färgen med en struktur som liknar stelnad tvättsvamp. Blåbetong har i stor utsträckning använts som byggnadsmaterial, främst för väggar men även för bjälklag. Det förekommer också att kross av blåbetong använts som fyllning i bjälklag.

Innehållet av uran i blåbetongen innebär att lättbetongen avger gammastrålning och ädelgasen radon bildas när uranet sönderfaller.

Tillverkningen av alunskifferbaserad lättbetong upphörde 1975, men ända fram till 1980 har det byggs hus av blåbetong.

Gammamätning

En gammamätning är ett snabbt sätt att undersöka om en byggnad innehåller byggnadsmaterial som avger radongas, exempelvis blåbetong. Om man vid gammamätningen ser förhöjda värden bör man utreda vidare och göra en radonmätning, företrädesvis en långtidsmätning med spårfilm för att få ett årsmedelvärde. Idag ligger gränsvärdet för radonhalt i inomhusluften på
200 Bq/m³.

Radon

Det enda sättet att upptäcka radon är att mäta. Strålsäkerhetsmyndigheten uppskattar att radon i bostäder orsakar 500 lungcancerfall per år i Sverige. Strålsäkerhetsmyndigheten bedömer hälsorisker med radon och utifrån dessa tas i samråd med andra myndigheter fram rikt- och gränsvärden för radon.

KOSTNAD

Lägre pris i samband med annan tjänst

Kontakta oss om du är intresserad av en gammamätning eller har frågor kring tjänsten.

KONTAKTA OSS