VI SVARAR PÅ DINA FRÅGOR

Om det har utförts en överlåtelsebesiktning av en fastighet du är intresserad av kan du som köpare ta del av aktuellt besiktningsprotokoll, bli uppdragsvidare för den utförda besiktningen och få en köpargenomgång tillsammans med besiktningsmannen.

Enkelt, och prisvärt.

KÖPARGENOMGÅNG

Befintligt protokoll för köpare

En ny besiktning är inte alltid nödvändig. I en försäljningsprocess är det vanligt att nuvarande ägare utför en överlåtelsebesiktning av fastigheten. På grund av undersökningsplikten via jordabalken och det stora ansvaret som ligger på er som köpare, är det viktigt att ni tar del av besiktningsprotokollet och förstår innehållet.

Vid en köpargenomgång får ni hjälp av den besiktningsman som utfört överlåtelsebesiktningen att förstå innebörden av noteringarna i besiktningsprotokollet. Ni och besiktningsmannen går igenom protokollet noggrant tillsammans med de eventuella brister och risker som noterats.

En kostnadseffektiv tjänst

Priset för en köpargenomgång på plats är betydligt lägre än priset för att utföra en helt ny överlåtelsebesiktning men innehåller samma juridiska villkor och ansvar som vid en ny överlåtelsebesiktning.

Genomgången går även få via telefon, samma juridiska villkor gäller. För bästa resultat rekommenderar vi dock att genomgången sker på plats för att tydligt få förklarat detaljer i protokollet och minska risken för missuppfattningar.

Ansvar

När ni som köpare av en fastighet utför en köpargenomgång på ett hus vi besiktigat gäller samma villkor och ansvar som vid en separat överlåtelsebesiktning.
Efter att vi utfört en besiktning av en fastighet har köparen 1 år på sig att få en köpargenomgång med besiktningsmannen. Efter att genomgången är utförd blir ni juridiskt uppdragsgivare till utförd överlåtelsebesiktning. Besiktningsprotokollets juridiska hållbarhet är 3 år.

KOSTNAD

Ett prisvärt alternativ till en ny besiktning

Kontakta oss om du är intresserad av en köpargenomgång eller har frågor kring tjänsten.

KONTAKTA OSS