EFFEKTIVISERA OCH BLI KLIMATSMART

Oavsett om det är en energideklaration, energikartläggning eller energianalys du behöver är den röda tråden att minska på energiförbrukningen.
Och det är vi experter på!

i

Energideklaration

Vi har lång erfarenhet av energideklarationer, och med över 10 000 utförda kan vi erbjuda en energideklaration som både är utbildande och snäll mot plånboken.

Energiberäkning

En energiberäkning, krävs vid en nybyggnation tillsammans med bygglovet och är en grundlig beräkning över den nya byggnadens energitillskott samt energiförbrukning.

Energikartläggning

Kartlägg din verksamhets totala energianvändning och hitta gömda energibovar.
En bra grund för att stå på när beslut om kostnadseffektiva åtgärder ska tas.

Energianalys

Ett effektivt verktyg för att sänka företagets energikostnader är att analysera energiförbrukningen. Utförs en detaljerad analys hittas ofta kostnadseffektiva åtgärder för minskad energiförbrukning.

SVERIGES ELKONSUMTION

Den totala elkonsumtionen 2019 var 138 TWh. Industrisektorn stod för 35 procent av denna, vilket motsvarar 49 TWh. Bostäder- och servicesektorn stod för 52 procent av elkonsumtionen, motsvarande 72 TWh.

Källa: SCB

  • Bostäder, service, mm 52% 52%
  • Industri 35% 35%
  • Transporter 2% 2%
  • Fjärrvärme, raffinaderier 3% 3%
  • Distributionsförluster 8% 8%