ENERGIANALYS AV VERKSAMHET

Ett effektivt verktyg för att sänka företagets energikostnader är att analysera energiförbrukningen. Utförs en detaljerad analys hittas ofta kostnadseffektiva åtgärder för minskad energiförbrukning.

Kostnaden för en energianalys betalar sig självt.

Hur går det till?

Första kontakt

Innan något arbete utförs behöver vi bilda oss en uppfattning av vad för typ av verksamhet ni har. För att göra processen så enkel som möjligt för er som kund har vi ett färdigt formulär ni kan använda er utav. När det är inskickat kommer vi höra av oss till er med en plan hur vi ska gå tillväga samt prisuppgift.
Ni hittar länk till formuläret längst ner på denna sidan.

Analys och mätning

Väl på plats i er verksamhet börjar arbetet med att analysera energiförbrukningen. Här tittar vi detaljerat på hur verksamheten fungerar och hur energin konsumeras och förbrukas. Till hjälp har vi era energibolag som oftast kan bistå med statistik över er energiförbrukning ner till varje timme på dygnet. Beroende på verksamhetens komplexitet gör vi även egna mätningar, både direkt vid besiktningen men även över en längre tid om möjligheten finns.

Energibalans

Innan beräkningar för kostnadseffektiva åtgärder utförs behöver all insamlad data sammanställas och fördelas. Vart den största besparingspotentialen finns beror på vart det mesta av energin förbrukas. Genom att räkna på verksamhetens olika delar tillsammans med våra mätningar specifierar vi vart vi har energitillskott, energiförluster och energibehov.

Optimering

Det är inte alltid nödvändigt att investera i ny teknik, eller kostsamma renoveringar för att minska sina energikostnader. Många gånger kan verksamhetens energibehov optimeras genom ändrade rutiner och drifttider. Dessa åtgärder är relativt enkla att utföra och har en kort återbetalningstid.

Energibesparing

När optimering av befintliga system och rutiner har övervägts börjar vi titta på allternativa tekniska lösningar kopplade till er verksamhet. Detta är oftast kopplat till en investeringskostnad men har också en stor besparingspotential. Alla åtgärdsförslag vi tar upp i vår analysrapport är på ett eller annat sätt kostnadseffektiv.

Rapportering

Under arbetet med energianalysen för vi samtidigt en dialog med er som kund. Det är viktigt för oss att vi levererar en tjänst till er, och en slutgiltig rapport, som ni har nytta av och ser ett mervärde i. Vid rapportering får ni en sammanställning av tidigare nämnda delmoment med all den informationen och de detaljer ni behöver. Efter utfört uppdrag finns vi tillgänliga som bollplank om ni behöver råd eller hjälp med dem första stegen mot minskade energikostnader för verksamheten.

Första steget mot lägre energikostnader

Är ni intresserade av att analysera och framförallt energieffektivisera er verksamhet? Ta kontakt med oss så återkopplar vi med en prisuppgift och information om hela processen, från första samtal till färdig rapport.