ENERGIBERÄKNING INFÖR BYGGLOV

En energiberäkning, eller energibalansberäkning som är en mer korrekt fackterm, krävs vid en nybyggnation tillsammans med bygglovet och är en grundligt utförd beräkning över den nya byggnadens energitillskott samt energiförbrukning.

Energi in – Energi ut

HUR GÅR DET TILL?

Och vad blir resultatet

En energibalansberäkning innebär att man gör en beräkning på skillnaden mellan den tillförda energin och energiförluster. Exempel på energiförluster kan vara värmeläckage genom väggar, tak, fönster, grund samt tappvarmvatten och exempel på tillförd energi kan vara solinstrålning, värmeåtervinning, kroppsvärme samt spillvärme från hushållsapparater.

I en energibalansberäkning räknar vi även på vilken typ av uppvärmning samt ventilation ni tänkt använda er utav i byggnaden. Boverkets krav är hårda och alla faktorer spelar roll. 

För er som kund är processen enkel. Samla in önskat underlag och skicka till energiexperten ni har fått kontakt med. Vad för underlag ni behöver ta fram beror på vilken prisnivå ni vill lägga er. De flesta kunderna till oss överlåter arbetet helt och hållet och bistår endast med ritningar och tekniska beskrivningar.

När vi fått in de underlag vi önskar påbörjas beräkningsarbetet som kan ta upp mot en till två arbetsdagar att utföra, beroende på byggnadens komplexitet och om underlag saknas.

Resultat

Syftet med en energibalansberäkning är att säkerställa att en byggnads energianvändning uppfyller Boverkets Byggregler. Visar det sig att resultatet av energibalansberäkningen inte klarar kraven, för vi en dialog med dig som kund över förändringar i konstruktionen eller allternativa värme- och ventilationssystem.

KOSTNAD

Beroende på vilka uppgifter och underlag ni tillhandahåller har vi olika kostnadsnivåer.
Priserna gäller en- till tvåfamiljshus, inklusive moms.

Ta kontakt med oss om ni önskar prisuppgift för mer komplexa byggnader.

YTTERLIGARE UNDERLAG

Utöver uppgifterna i prislistan ovan behöver vi också följande underlag för att kunna utföra en energibalansberäkning

Värmesystem

Vad har ni tänkt att installera för typ av värmekälla?
För att räkna på rätt värmefaktorer och energivärden behöver vi korrekt fabrikat och modell.
Valet av värmesystem kan vara avgörande för att klara energikraven. Om ni är osäkra, för vi gärna en dialog med er som kund för att hitta ett värmesystem anpassat efter husets behov.

Ventilationssystem

Ventilation är en viktig del av husets konstruktion. Det är också här en stor del av energiförlusterna kan minskas.
Vi behöver information om vad för typ av ventilation ni ska installera samt eventuell modellbeteckning.

Solenergi

Har ni för avsikt att installera solenergi av någon form (solceller eller solpaneler) behöver vi ta med detta i kalkylen. Specifiera yta, vilken typ och vart dessa ska sitta.

Övrigt

Allt som har med energiförbrukningen att göra är bra att nämna. Exempelvis om ni ska installera kyla i huset eller funderar på att lagra energi i solcellsbatteri.

Kontakta oss om du är intresserad av en energibalansberäkning eller har frågor kring tjänsten.

KONTAKTA OSS