ENERGIDEKLARATION

Är ni en villaägare med planer på att sälja huset? Eller har ni tankar på att försöka sänka er energiförbrukning? En energideklaration utförs med fokus på energieffektivisering och förbättring och är ett perfekt verktyg att använda sig av för att sänka era energikostnader.

Eklund och Eklund har lång erfarenhet av att utföra energideklarationer, och med över 10 000 utförda deklarationer kan vi erbjuda en energideklaration som både är utbildande och snäll mot plånboken. 

Lagen om energideklarationer har varit aktuell för villaägare sedan 2009. Energideklaration av byggnader bygger på ett EU-direktiv.
Målet är att sänka energianvändningen i befintliga och nya byggnader samt främja en hållbar utveckling utan att påverka
byggnadens inomhusmiljö negativt.

I en energideklaration ingår en energibesiktning, insamling av uppgifter, sammanställning och registrering av energideklarationen hos Boverket samt en kompletterande rapport om fastighetens energiförbrukning.

BESTÄLL ENERGIDEKLARATION

empty

empty

Inför energibesiktning

För att utföra en energideklaration behöver er energiexpert energibesiktiga fastigheten. Det är vid denna besiktning uppgifter om fastighetens samt hushållets energiförbrukning samlas in.

Förbered följande uppgifter inför energiexpertens besök

 • Elförbrukning årsbasis *
 • Elförbrukning juni, augusti *
 • Energiförbrukning fjärrvärme *
 • Vattenförbrukning årsbasis **
 • Kopia på utförd radonmätning
 • Förbered stege till vinden

Mycket av uppgifterna hittas på era fakturor från era energibolag. Man kan också med fördel hämta alla uppgifter samt statistik på energibolagens hemsidor. Logga in på “Mina sidor” eller förbered datorn så hjälper vi er vid besiktningstillfället.

El- och Energiförbrukning i kWh *
Vattenförbrukning i kubikmeter (m3) **

Energibesiktning

Besiktning kan ibland låta skrämmande. En energibesiktning är dock inget att oroa sig för. Energiexperten kommer tillsammans med er gå igenom er energiförbrukning och samtidigt bilda sig en uppfattning om vart energin tar vägen. Efter att vi suttit ner och pratat ihop oss vill energiexperten titta runt i huset.

Några exempel på vad vi gör eller vad vi noterar vid besiktningstillfället:

 • Insamling av energistatistik
 • Insamling av underlag för beräkning av hushållsel
 • Typ av värmesystem
 • Typ av värmebärare
 • Uppmätning av uppvärmd area (Atemp)
 • Kontroll av vindisolering
 • Typ av fönster
 • Typ av ventilation
 • Insamling av information från radonmätning

Har ni funderingar kring besiktningen kan ni kontakta er energiexpert så hjälper han, eller hon dig.

Efter energibesiktning

När energiexperten utfört besiktningen kommer er energideklaration mailas till er senast dagen efter besiktningstillfället. Detta med förutsättning att vi fått in den information vi behöver för att färdigställa energideklarationen.

I ett separat mail kommer sedan fakturan. Kom ihåg att vi vanligtsvis har 10 dagar betalningsvillkor på våra fakturor, behöver ni längre tid på er för betalning löser vi självklart det. Nämn i så fall detta för er energiexpert vid besiktningstillfället.

Ibland hamnar våra utskick i skräppost. Håll koll i er inkorg så ni inte missar något!

Tips!

Oavsett hur huset är konstruerat och hur mycket energi det förbrukar kan energideklarationen användas aktivt i marknadsföringen vid försäljning:

 • En energieffektiv byggnad med en låg energiförbrukning lyfts fram med en låg energiklass och ett lågt energiprestandavärde.
 • I en byggnad där energiförbrukningen är relativt hög kan fokus istället läggas på de kostnadseffektiva åtgärdsförslag som energiexperten har beräknat kommer spara energi och även gynna ekonomin på sikt.

Utförda energideklarationer av Eklund & Eklund