FÖRBESIKTNING

:  I vissa fall kan du behöva kontrollera byggnaden innan de är klar.
Hos oss kan du få hjälp med att förbesiktiga din nybyggnation.

Vad är en

förbesiktning?

Våra experter förklarar

En part kan under entreprenadtiden begära en förbesiktning.
En förbesiktning kan till exempel göras när ett arbete är svåråtkomligt för besiktning efter att byggnationen är färdigställd, till exempel en fasad före ställningsrivningen, ett vindsutrymme som blir trångt efter isolering eller ett tätskikt före plattläggning.

En förbesiktning kan också göras när en beställare ska disponera något utrymme före entreprenadtidens slut. Om en entreprenad har känsliga delar och om andra sidoentreprenörer ska utföra arbete med risk för skador kan en förbesiktning göras. De eventuella skador som uppstår efter förbesiktningen ska då inte belasta den första entreprenören.

Besiktningsmannen ska utföra förbesiktningen på samma sätt som en slutbesiktning, och alla inblandade parter ska kallas till den. Entreprenadhandlingar samt undertecknade protokoll och intyg från egenkontroller ska finnas tillgängliga vid förbesiktningen. Den del av en byggnation som har förbesiktigats ska inte besiktigas vid slutbesiktningen, men utlåtandet från förbesiktningen blir en del av slutbesiktningsutlåtandet.


Kom i kontakt med oss via kontaktsidan eller ring så svarar vi på era frågor.

073-644 45 16 Fredrik Frank, Verksamhetschef Besiktning