Kontrollbesiktning

En av många tjänster Eklund & Eklund kan hjälpa er med

Vad är en Kontrollbesiktning?

Våra experter förklarar

En kontrollbesiktning görs för att minimera felen vid slutbesiktningen och på så vis underlätta för parterna. Den görs lämpligen cirka två veckor före slutbesiktningen, och parterna ska kallas till den. Det är viktigt att entreprenaden verkligen är färdigställd vid kontrollbesiktningen. Utlåtandet från kontrollbesiktningen ska skickas till parterna omgående, helst redan dagen efter.

Benämningen kontrollbesiktning finns inte i ABS. Därför har den inte heller samma status som de besiktningar som finns beskrivna i olika lagar och allmänna bestämmelser. Kontrollbesiktningen ska inte förväxlas med en förbesiktning.

Kom i kontakt med oss via formuläret eller ring så svarar vi på era frågor.

073-644 45 16

Fredrik Frank, Verksamhetschef Besiktning