ÖVERBESIKTNING

En av många tjänster Eklund & Eklund kan hjälpa er med

Vad är en Överbesiktning?

Våra experter förklarar

Om någon part vill pröva utfallet av en besiktning kan han eller hon begära en Överbesiktning. Då prövas frågor om entreprenadens godkännande, förekomsten av fel eller ansvar för fel. En begäran om överbesiktning ska göras inom en månad efter det att parten fått utlåtandet från den besiktning som ska överprövas, om inte särskilda skäl finns för att förlänga tiden. Överbesiktningen utförs av en besiktningsman som parterna gemensamt utser. Överbesiktningen ersätter den besiktning eller den del av besiktningen som lett till påkallandet.

Kom i kontakt med oss via formuläret eller ring så svarar vi på era frågor.

073-644 45 16

Fredrik Frank, Verksamhetschef Besiktning