TVÅÅRSBESIKTNING

Har du haft din fastighet ett tag och du vill vara säker på att det inte finns några dolda fel eller att något har uppstått sedan slutbesiktningen?
Hos oss kan du boka in en tvåårsbesiktning.

Vad är en

tvåårsbesiktning?

Våra experter förklarar

Senast två år efter slutbesiktningen kan en tvåårsbesiktning (även kallad § 59-besiktning) göras. En sådan besiktning tar beställaren initiativ till. Det är också beställaren som betalar för besiktningen om man inte har kommit överens om något annat. Vid § 59-besiktningen undersöker man om det visat sig några fel sedan entreprenaden avslutades. Entreprenören är ansvarig för felen i de fall denne inte kan visa att felen uppstått genom olyckshändelse, vanvård, onormalt brukande eller liknande förhållande på konsumentens sida.

Reklamationstiden enligt konsumenttjänstlagen är tio år från godkänd besiktning eller från arbetenas avslutande om ingen slutbesiktning har gjorts. Fel som reklameras inom två år efter slutbesiktningen, eller om ingen slutbesiktning gjorts, två år från att arbetet avslutades är normalt entreprenörens ansvar att åtgärda. De fel som noteras vid § 59-besiktningen reklameras snarast till entreprenören.


Kom i kontakt med oss via kontaktsidan eller ring så svarar vi på era frågor.

073-644 45 16 Fredrik Frank, Verksamhetschef Besiktning